ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

https://web.tee.gr/ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

https://www.psdatm.gr/ Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

http://www.data.gov.gr/organization/dimosioanniton – Γεωχωρικά δεδομένα Δήμου Ιωαννιτών

https://opentopography.org/ – Τοπογραφικά δεδομένα και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

https://qgis.org/ – Λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS

http://lmt.ypeka.gr/public_view.html – Θέαση Σημείων Υδροληψίας και Λεκάνες Απορροής

http://gis.epoleodomia.gov.gr/v11/index.html – Γεωγραφική Αναζήτηση Πληροφοριών

http://www.hepos.gr/?Lang=GR – Διάθεση δορυφορικών δεδομένων από μόνιμους ή εικονικούς σταθμούς (RS-VRS).

http://web.gys.gr/GeoSearch – Γεωευρετήριο θέασης και χορήγησης γεωχωρικών δεδομένων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

http://maps.gov.gr – Υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension - Αναρτημένοι Δασικοί χάρτες

https://gis.ktimanet.gr/gis/forestfinal - Κυρωμένοι Δασικοί χάρτες