ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής Πολεοδομικών Μελετών

-Πράξεις Τακτοποίησης Και Αναλογισμού

-Σύνταξη διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών χωρικών δεδομένων (ΔΓΜ) για το κτηματολόγιο

-Ηλεκτρονική Υποβολή Ψηφιακών Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (ΚΗΔ)

-Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων - Αδόμητων Οικοπέδων 

-Σύνταξη Μελετών για Τροποποιήσεις Ρυμοτομικών Σχεδίων

-Έκδοση οικοδομικών αδειών, Άδειες μικρής κλίμακας

-Αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη

-Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και προδήλων σφαλμάτων

-Υποστήριξη εργοταξίων (Αποτυπώσεις, Xαράξεις, Oγκομετρήσεις)

-Κατατμήσεις γεωτεμαχίων

-Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM)

-Αποτυπώσεις όψεων και κατόψεων κτιρίων

-Βεβαιώσεις μηχανικού

-Έρευνα και αναζήτηση στοιχείων σε Κτηματολόγιο, Πολεοδομία κλπ.

-Φωτοερμηνείες Αεροφωτογραφιών - Τεχνικές εκθέσεις

-Μελέτες Καθαρισμού Οικοπέδων- Μελέτες Πυρασφάλειας