ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ


Η Φωτογραμμετρία αποτελεί σήμερα, την κυριότερη μεθοδολογία παραγωγής χαρτογραφικών υποβάθρων. Οι εξελίξεις που έχουν συντελεστεί κατά τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής, ειδικότερα στον τομέα της αναλυτικής και ψηφιακής φωτογραμμετρίας, σε συνδυασμό με εκείνες των αροφωτογραφήσεων, έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις για παραγωγή εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας τοπογραφικών υποβάθρων. 


Νέφος Σημείων (Point Cloud)

Η ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων και ψηφιακών τεχνολογιών αλλά και η δημιουργία νέων αγορών (Τηλεπικοινωνίες, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών) έχουν δημιουργήσει κατά τα τελευταία χρόνια προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων χαρτογραφικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, ακρίβεια και πυκνότητα πληροφορίας.


Οι ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες αποτελούν ένα νέο χαρτογραφικό προϊόν που συνδυάζει : Τη μετρητική ακρίβεια ενός διαγράμματος / χάρτη και Το μεγάλο πλούτο πληροφορίας που προσφέρει η έγχρωμη αεροφωτογραφία υψηλής ανάλυσης.3D Tiled Model

Το γραφείο μας, στην προσπάθεια της συνεχούς εξέλιξης, στον χώρο των σύγχρονων μεθόδων καταγραφής τεκμηρίωσης και αποτύπωσης του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών, διαθέτοντας σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων όπως : 


  • Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις-Τοπογραφικές μετρήσεις
  • Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (DTMs). 
  • Σύνταξη Χάρτων Ισοϋψών Καμπυλών-Υψομετρικών Πληροφοριών
  • Σύνταξη έγχρωμων (R, G, B) και υπέρυθρων (NIR) ψηφιακών ορθοφωτογραφιών και ορθοφωτοχαρτών σε διάφορες κλίμακες
  • Παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων που συνδυάζουν δεδομένα τύπου raster (ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες) και διανυσματικά (vector) δεδομένα.
  • Παραγωγή τρισδιάστατων απεικονίσεων με συνδυασμό DTMs και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών.
  • Δημιουργία Βίντεο και Παρουσιάσεων
  • Εφαρμογές επίγειας φωτογραμμετρίας σε αποτυπώσεις κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Ορθοφωτοχάρτης