ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝΑναλαμβάνουμε:

  • Οριοθετήσεις οικοπέδων, κληροτεμαχίων, κατάτμησης 
  • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών 
  • Οριοθετήσεις αιγιαλού και παραλίας 
  • Χαράξεις κτηρίων, στοιχείων τεχνικών έργων, κατασκευών, σκαμμάτων, μεταλλικών κατασκευών Χαράξεις οδοποιίας, εκσκαφών 
  • Χαράξεις ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών 
  • Χαράξεις φωτοβολταϊκών πάρκων